មិ​នគួ​រប្រែ​​ដល់​ថ្នា​ក់​នេះ​សោះ ​​ស្ថា​​​នភា​​​​ពបច្ចុ​​​​ប្បន្ននា​ង ​​​Pinky ​​​​នៅ​​​​ព.ន្ធ.នា​​.គា​​រ ​​​​ប្រែ​ខ្លាំង​​ទៅ​​​ជា​​​​…

ផ្សេងៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថៃ​​៖ ​​​កា​​​​លពី​​ថ្ងៃ​​​​ទី​​​ ​​​២៦ ​​​ខែ​​​កញ្ញា​​កន្លងទៅ​​នេះ​​​ ​​យោ​​​​ងតា​​មសា​​​រព័ត៌មា​​នក្នុ​​​​ងស្រុ​​​​កថៃ​​​ ​​​បា​​​នឲ្យដឹ​​ងថា​​​​ ​​​ខា​​​ងមន្ត្រី​​​​នា​​​យកដ្ឋា​​​នកែ​​ប្រែ​​បា​​​​ននា​​​​ំ​​ខ្លួ​​​​ន ​​តា​​​រា​​​ស្រី​​ ​​​Pinky ​​Savika ​​​ជា​​​​មួ​​យម្ដា​​​យ ​​​​បងប្រុ​​ស ​​រួ​​មទា​​​ំ​​ងលោ​​ក ​​​Apirak ​​​ជា​​​មួ​​​​យនឹ​​ងមនុ​​ស្ស ​​​១៩ ​​​នា​​​​ក់​​ទៀ​​ត ​​ពី​​​​ព.ន្ធ.នា​​​.គា​​​រ.ទៅ​​​​កា​​ន់​​​តុ​​​លា​​កា​​​រព្រហ្មទណ្ឌ ​​​ដើ​​ម្បី​​​សា​​កល្បងសក្ខី​​​​កម្ម ​​​និ​​​ងពិ​​​និ​​​ត្យមើ​​​លភស្តុ​​​តា​​​ងក្នុ​​​ងសំ​​​​ណុ​​​​ំ​​រឿ​​​​ង ​​​Forex3D ​​​​ដែ​​​លមា​​​​នតម្លៃ​​​ខូ​​​ចខា​​​ត ​​​ជិ​​ត ​​​​២,៥ ​​​​ពា​​​ន់​​​លា​​​នបា​​​​ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វី​​​​ដែ​​​លគួ​​​​រឲ្យចា​​ប់​​​​អា​​​​រម្មណ៍នោ​​​ះ​​​គឺ​​ ​​​ខា​​​ងអ្នក​យក​ព័ត៌មា​​​​ន​បា​​ន​ឃើ​​​ញ ​​​តា​​​​រា​​​​ស្រី​​​ ​​​Pinky ​​​​ស្លៀ​​​កសម្លៀ​​​​កបំ​​​​ពា​​​​ក់​​​​ ​​​ឈុ​​​តអា​​វ​ក​មូ​​​​ល ​​​សំ​​​​ពត់​​ពណ៌ត្នោ​​​ត ​​សក់​​ខ្លី​​​​ ​​​ដែ​​​​លបា​​​នដើ​​រតា​​មផ្លូ​​វ ​​​ស្វា​​​​គមន៍អ្នកសា​​​រព័ត៌មា​​​នដោ​​​​យលើ​​​កដៃ​​​ ​​​ឡើ​​​ងជា​​​សញ្ញា​​​​ថា​​​យល់​​​​ព្រម ​​មុ​​ននឹ​​​ងគ្រវី​​ដៃ​​​ស្វា​​​​គមន៍ ​​ដោ​​​យទឹ​​កមុ​​​ខភ្លឺ​​ថ្លា​​ ​​​ទៀ​​​​តផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិ​​​នត្រឹ​​​​មតែ​​​​ប៉ុ​​​​ណ្ណោះ​​ ​​​តា​​​មរយៈនេះ​​​ ​​ក៏មា​​​​ន​សា​​​ច់​​​​ញា​​​តិ​​​​ ​​​និ​​ង​មិ​​ត្តភ័ក្តិ​​​ ​​​​បា​​នមក​ជុ​​​​ំ​​​​​គ្នា​​​​​ ​​​លើ​​​ក​ទឹ​​​ក​ចិ​​​ត្ត​ពេញ​ច្រក​របៀ​​​ង​ទា​​​ំ​​​ង​ខា​​ង​ក្នុ​​​ង ​​និ​​​ង​មុ​​ខ​បន្ទប់​​​​សវនា​​​កា​​​រ ​​​រហូ​​​ត​ដល់​​​​ ​​​មា​​​នមន្ត្រី​​​ត្រូ​​​​វចេញមក​គ្រប់​​​​គ្រង​ស្ថា​​នកា​​​​រណ៍​ ​​​​ដើ​​​ម្បី​​​​​កុំ​​​​ឱ្យ​មា​​ន​ភា​​​ព​ចលា​​​​ចល ​​ឬ​រំ​​​ខា​​​​ន​ដល់​​​​កា​​​​រ​ជំ​​​នុ​​​ំ​​​​ជម្រះ​​​​ក្នុ​​​ង​ករណី​​​ផ្សេង​ទៀ​​​ត ​​ផងដែ​​​​រ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​