ព្រឺក្បាលណាស់! លោក សេង តារា ជួបសាក្សីថ្មី ដែលបានស្ដាប់ឮសំដីទាហានខ្មែរក្រហមនិយាយគ្នារឿងយកលោកតា ស៊ីន ស៊ីសាមុត

កម្សាន្ដ

ព្រឺក្បាលណាស់! លោក សេង តារា ជួបសាក្សីថ្មី ដែលបានស្ដាប់ឮសំដីទាហានខ្មែរក្រហមនិយាយគ្នារឿងយកលោកតា ស៊ីន ស៊ីសាមុត

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖