គ្រាន់តែដឹងថាតារាចម្រៀងដែល សម្តេចតេជោ ពេញចិត្តទទួលមរណៈភាព ស្រាប់តែលោក ហេង ឡុង បង្ហោះសាររន្ធ.ត់ថា…

ព័ត៌មានសង្គម

គ្រាន់តែដឹងថាតារាចម្រៀងដែល សម្តេចតេជោ ពេញចិត្តទទួលមរណៈភាព ស្រាប់តែលោក ហេង ឡុង បង្ហោះសាររន្ធ.ត់ថា…

សូមទស្សនាវីដេអូ៖