តាមពិតអ៊ីចឹងសោះ​! បុគ្គលិកម្នាក់ ក្នុងហាង ចេញមុខទម្លាយការពិតក្រេាយ ចែដាណា ថាក្នុងហាងមួយនេះមិនមានservice ចាំមេីលភ្ញៀវ…(មានវីដេអូ)

កម្សាន្ដ

តាមពិតអ៊ីចឹងសោះ​! បុគ្គលិកម្នាក់ ក្នុងហាង ចេញមុខទម្លាយការពិតក្រេាយ ចែដាណា ថាក្នុងហាងមួយនេះមិនមានservice ចាំមេីលភ្ញៀវ…(មានវីដេអូ)

សូមទស្សនាវីដេអូ៖