លង់ហេីយ! ឃើញអ្នកគ្រូក្រមុំសម្រស់​ស្អាតខ្លាំង នាំគ្នា​សួរនាំ​កូន ខ្មែរ-កាត់ ស្រាប់តែ​អ្នកគ្រូ​ឆ្លើយ​បែបនេះថា…

កម្សាន្ដ

លង់ហេីយ! ឃើញអ្នកគ្រូក្រមុំសម្រស់​ស្អាតខ្លាំង នាំគ្នា​សួរនាំ​កូន ខ្មែរ-កាត់ ស្រាប់តែ​អ្នកគ្រូ​ឆ្លើយ​បែបនេះថា…

សូមទស្សនាវីដេអូ៖