កុំចេះតែហ៊ាន! លោកមេប៉ុស្ដិ៍ស្រែចា ចុះហាមឃាត់ការសម្ដែងល្ខោនបាសាក់ត្រូវបានកោះហៅ​…

កម្សាន្ដ

កុំចេះតែហ៊ាន! លោកមេប៉ុស្ដិ៍ស្រែចា ចុះហាមឃាត់ការសម្ដែងល្ខោនបាសាក់ត្រូវបានកោះហៅ​…

សូមទស្សនាវីដេអូ៖

https://youtu.be/lDPJv069wmI?si=GdJ9ELXVyNBmQLTz